ฮวงจุ้ยร้านค้า กับการปรับเปลี่ยนทางด้านการจัดร้านค้าตามฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยร้านค้า เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากมาย ถ้าหากคุณเริมมีความเชื่อเกี่ยวข้องฮวงจุ้ย ซึ่งร้านค้าแต่ละร้านมักจะต้องมีการดูที่ตั้งก่อนการตัดสินใจลงไป บางร้านค้ามีกิจการที่เจริญก้าวหน้า แต่ดูเพราะเหตุใดร้านค้าเกิดความซบเซา ซึ่งจากผลการค้นคว้าวิจัยเกิดขึ้น ลูกค้าแต่ละคนค่อนข้างเดินเลี้ยวขวา ซึ่งบริเวณทางเลี้ยวนี้ จะมีการดึงดูความสนใจให้ลูกมาก จึงต้องมีการจัดสินค้าให้เป็นระเบียบ โดยการหาตำแหน่งที่ดีที่สุด ให้กับสินค้าแต่ละตัว   ถือได้ว่า ฮวงจุ้ยร้านค้า เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการหาตำแหน่งของการวางสินค้า ถ้าคุณลองสังเกตสินค้าแต่ละประเภทที่วางอยู่บนชั้นวางสินค้าที่อยู่ในห้าง ในบริเวณชั้นวางสินค้าด้านขวาจะเป็นแนวระดับเดียวกับสายตามของลูกค้าแต่ละคน สินค้าที่มีการวางขายหมดเร็ว ถ้าลองสังเกตในปีที่ผลิต พร้อมทั้งวันหมดอายุ หรือว่าสินค้าชนิดอื่น ๆ ที่มียี่ห้อเดียวกันแต่มักจะหมดอายุช้ากว่า จากการวิจัยค้นพบว่าความสัมพันธ์พร้อมกับการสอดคล้องตามหลักฮวงจุ้ย  ในรูปแบบตำแหน่งของเสื้อขาวและตำแหน่งของมังกร เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางตำแหน่งเกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ทางด้านร้านค้า เพราะเช่นนั้นผู้ประกบการสามารถนำมาทำการออกแบบร้านค้า เพื่อเกิดความประสบความสำเร็จภายในตำแหน่งของเสื้อขาว  ซึ่งในการจัดตำแหน่งการวางสินค้าตามหลักฮวงจุ้ย จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก   ดังนั้นฮวงจุ้ยร้านค้า จึงมีการดีไซน์ร้านค้าที่ดี ไม่ว่าจะเป็นร้าน หรือการวางผลิตภัณฑ์แต่ละตัวที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ฮวงจุ้ยร้านค้า ทำให้ร้านค้าเกิดการค้าขายที่ดี ไม่ติดขัดแต่อย่างใด